Champion Mine (White Mountain Mine), White Mountain, Laws, White Mts, Mono Co., California, USA