Dafeng, Shanglin Co., Guangxi Zhuang Autonomous Region, China